timeout

Du bliver snart logget af. Vil du forblive logget på?PRIVATLIVSPOLITIK

I denne privatlivspolitik er angivet vilkårene for behandling af dine oplysninger, idet al behandling af oplysningerne dog vil ske i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Medortis

Brugen af Medortis indebærer, at du som patient svarer på nogle spørgsmål vedrørende dit helbred og derved registrerer dine helbredsmæssige oplysninger i Medortis' database med henblik på, at oplysningerne kan danne grundlag for en journal til brug for den klinik som du har opsøgt og som bruger Medortis..

Dataansvarlig

Medortis er ejet af speciallæge Pierre Schydlowsky, som også er dataansvarlig for samtlige oplysninger, som du indtaster i Medortis-systemet ("Dataansvarlige"). Speciallæge Pierre Schydlowsky kan kontaktes via kontaktdetaljerne angivet på Medortis' hjemmeside.

Typer af oplysninger

Medortis indsamler og behandler de typer af personoplysninger om dig, som du selv indtaster:

Almindelige personoplysninger, f.eks navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”), herunder symptomer og andre helbredsoplysninger.

  • Cpr.nr.

Formål

Formålet med registreringerne af oplysningerne er:

  1. generering af journaler baseret på de givne oplysninger, og som videregives til den læge som skal behandle dig i den klinik du har opsøgt ("Den behandlende læge") til brug for Den behandlende læges behandling, opfølgning eller arkivering af oplysningerne i sit eget system;
  2. dokumentation af spørgsmål og svar i forbindelse med din behandling; og
  3. hvis du har givet specifik samtykke hertil behandling af oplysningerne til brug for forsknings-mæssige og videnskabelige formål.

Frivillighed og samtykke

Det er frivilligt, om du vil svare på de stillede spørgsmål. Vælger du ikke at svare eller med vilje at svare forkert, betyder det at den journal som din læge modtager forud for dit besøg, enten er mangelfuld eller fejlagtig. Dette kan betyde, at din læge ikke forbereder sig optimalt eller måske endda forbereder sig forkert op til dit besøg hos ham. Det er dit ansvar at sørge for at oplyse lægen om hvorvidt de registrerede oplysninger er korrekte eller mangelfulde.

Ved din indtasting af oplysninger om dig selv og dit helbred giver du samtykke til, at oplysningerne registreres i Medortis og videregives til den lægeklinik, som du har opgivet.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte speciallæge Pierre Schydlowsky på mail som angivet nederst. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Dine rettigheder

Du har – med visse begrænsninger – nogle rettigheder omkring behandling af dine personoplysninger. Herunder har du retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet og retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Automatisk sletning

Dine oplysninger vil automatisk blive slettet fra Medortis senest 2 måneder efter de er blevet registreret.

Sikkerhedskopier

Personoplysningerne sikkerhedskopieres rutinemæssigt. Der bliver taget backup af databehandleren dagligt, og backup-filerne bliver slettet efter 3 måneder. Backups opbevares adskilt og forsvarligt, således at personoplysningerne kan genskabes. Instruks om sletning af personoplysninger omfatter sletning af personoplysninger indeholdt i sikkerhedskopier.

Der opbevares personlig information for audit formål, som kontrol af korrekte udførte operationer, sikkerhed og brugersupport. Denne Information gemmes så længe formålet tilsiger det, dog højst 1 år. Den opbevares i form af logfiler og databaser, som ikke kan ses af andre end databehandleren og Underdatabehandleren.

Videregivelse af personoplysninger

De oplysninger du indtaster om dig selv og dit helbred vil blive videregivet til den speciallæge, du er henvist til og som er bruger af Medortis, for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig.

Brug af oplysningerne i anonymiseret form

Oplysningerne kan blive anonymiseret således at de ikke længere kan henføres til dig, og derefter blive benyttet til statistiske, videnskabelige eller andre formål.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min/vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig/os. Mine/vores databehandlere er p.t.

  • Amazon Web Services (som hoster Medortis)
  • Mailgun (som vi bruger for e-mails)

Brug af Konsulenter

  • Thoughtway ApS er software konsulent for Medortis.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig/os på schydlowsky@mail.dk

Adresseoplysninger på klinikken:

Arthro klinikken
Bymidten 11,1.
3500 Værløse
Cvr: 16641588