Kontakt os
FORSIDE HVAD ER MEDORTIS PRØV MEDORTIS KONTAKT DISCLAMER   Login


HVAD ER MEDORTIS ?

MedOrtiS (Medical Orthopedic Integration System) er et software ekspert system, som gør det muligt, gennem anvendelse af webbaserede skemaer, at få relevante anamnestiske og objektive oplysninger fra patienter med særskilte problemer i bevægeapparatet. Besvarelserne omdannes til en tekst som kan anvendes som journalnotat.

OPBYGNING
MedOrtis indeholder skemaer til belysning af anamnesen og skemaer til at guide behandleren igennem den objektive undersøgelse.
- Skemaer til belysning af anamnesen
. Generelle oplysninger
. Nakke-skulder spørgsmål
. Lænde-ryg spørgsmål
- Skemaer til at guide behandleren igennem den objektive undersøgelse
. Generel objektiv undersøgelse
. Nakke tests
. Skulder tests
. Lænde-ryg tests

SPAR TID
Systemet kan med fordel anvendes af en klinikassistent, som kan guide patienterne igennem spørgsmålene relateret til anamnese delen. Når behandleren kommer ind til patienten, foreligger der en journal med de relevante anamnestiske data. Derefter guides behandleren igennem den objektive undersøgelse, via tests som er vist og forklaret med billeder og tekster. Er denne allerede foretaget af assistenten, kan behandleren blot koncentrere sig om at forklare fundene, og deres betydning for den videre udrednings og behandlings strategi.
- Der spares behandlertid
- Der spares sekretærtid

KONSISTENS OG ENSARTETHED I UNDERSØGELSERNE
I en travl hverdag, giver Medortis behandleren mulighed for at indhente værdifuld og fyldestgørende information, hvilket man ellers ikke altid formår at få. Undersøgelserne er standardiserede, og sikrer konsistens.

VIDENSKABELIG BASIS
Opbygningen af MedOrtiS bygger på den videnskabelige evidens der er tilgængelig på nuværende tidspunkt. I de områder hvor denne mangler, baseres den på ekspertviden.

LØBENDE OPDATERING
I takt med udviklingen opdateres MedOrtiS. Nye teknikker indføres og ældre forlades, alt efter resultaterne fra videnskabelige undersøgelser

VÆRDIFULDT JURIDISK DOKUMENT
I en tid med stigende antal klager, som ofte afgøres på basis af patient journalen, kan MedOrtiS bidrage til omhyggelig journalføring uden øget forbrug af behandlerens tid.

PATIENTTILFREDSHED
Patienten har god tid til at besvare spørgsmålene, og dermed at oplyse om sit problem, og personlige sundhedsrelaterede spørgsmål. Behandleren har alle disse oplysninger på sin skærm, og er velforberedt til konsultationen. Herved styrkes tillidsforholdet mellem patienten og behandleren.

EKSPERTSYSTEM
Systemet er opbygget på en sådan måde at det handler "intelligent". Basis skemaerne er minimalistiske i deres opbygning, således at man hurtigt kan fokusere på problemet og udelukke irrelevante forhold. Skemaerne er dynamiske og ændrer sig med svarene på foregående spørgsmål.
På samme måde vil behandleren kun blive præsenteret for tests som er relevante for det pågældende problem.
Eks: har man svaret at smerter i nakken er ledsaget af udstråling til armen vil behandleren blive præsenteret for tests som belyser dette aspekt, dvs undersøge om der er radikulær påvirkning. Disse tests dukker ikke op hvis smerterne i nakken ikke er ledsaget af udstråling.


Pierre Schydlowsky

Speciallæge i reumatologi, Ph.D, diplomlæge i idrætsmedicin
privatlivspolitik